ดีกรีสเซอร์ นำ้ยากำจัดคราบมัน
SUPER CONCENTRATE

เหมาะกับการทำความสะอาด

  • เครื่องดูดอากาศในครัว

  • คราบมันตามฝาผนัง

  • เค้าเตอร์ในครัวอุตสาหกรรม โรงแรมและร้านอาหาร

  • อุปกรณ์เครื่องครัว

  • พื้น

  • ยังนิยมใช้ ทำความสะอาด ในโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์บริการรถยนต์

  • ขจัดคราบนำ้มันเครื่องและนำ้มันหล่อลื่น

  • ทำความสะอาดหลอดไฟ

FDA

MSDS

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองสินค้า

ดี-กรีสเซอร์

SUPER CONCENTRATE
COST EFFECTIVE
BIO DEGRADABLE

© 2016 by Longbow (Thailand) Co., Ltd.

CERTIFiED PRODUCT