ดีโอโดไรเซชั่น

AIR DEODORIZER & SANITIZER Sanitizer นำ้ยาปรับอากาศ ลดเชื้อแบคทีเรียและขจัดกลิ่นในอากาศ เหมาะกับสถานที่อับชื้น หรือสถานที่มีกลิ่นอับ กลิ่นซิก้า บุหรี่ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ดีโอโดไรเซชั่น มีประสิทธิภาพสูงในการลดเชื้อแบคทีเรียในอากาศที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นอับและ

ให้กลิ่นสดชื่นยาวนานที่คุณรู้สึกได้ทันที

จึงเหมาะที่จะใช้กับ

  • โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

  • โรงแรม

  • สนามบิน

  • สถานพยาบาล

  • โรงพยาบาลสัตว์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองสินค้า

SGS

MSDS

SUPER CONCENTRATE
COST EFFECTIVE
BIO DEGRADABLE

© 2016 by Longbow (Thailand) Co., Ltd.

CERTIFiED PRODUCT