สินค้า

คุณสมบัติของ ACTIVE 500
  • คุณภาพและประสิทธิภาพมาที่หนื่ง
  • ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
  • ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
เหมาะกับความต้องการของทุกอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ 
SUPER CONCENTRATE
COST EFFECTIVE
BIO DEGRADABLE

© 2016 by Longbow (Thailand) Co., Ltd.

CERTIFiED PRODUCT