สินค้า

คุณสมบัติของ ACTIVE 500
  • คุณภาพและประสิทธิภาพมาที่หนื่ง
  • ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
  • ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
เหมาะกับความต้องการของทุกอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ