อีซี่ ดีกรีสเซอร์

อีซี่ ดีกรีสเซอร์ นำ้ยากำจัดคราบมัน
SUPER CONCENTRATE

เหมาะกับการทำความสะอาด

  • เครื่องดูดอากาศในครัว

  • คราบมันตามฝาผนัง

  • เค้าเตอร์ในครัวอุตสาหกรรม โรงแรมและร้านอาหาร

  • อุปกรณ์เครื่องครัว

  • พื้น

  • ยังนิยมใช้ ทำความสะอาด ในโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์บริการรถยนต์

  • ขจัดคราบนำ้มันเครื่องและนำ้มันหล่อลื่น

  • ทำความสะอาดหลอดไฟ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองสินค้า

อย.

SDS

COA

ลาเบล