แซนนิไทเซอร์ แอลบีดับเบิ้ลยู

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรเฃ้มข้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ช๋วยในการฆ่าโควิด

เหมาะกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในทุกอุตสาหกรรมเช่น

  • สถานพยาบาล

  • สปา

  • โรงงานอุตสาหกรรม

  • โรงแรมและร้านอาหาร

  • สนามบิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองสินค้า

อย.

SDS

ลาเบล