แซนนิไทเซอร์ แอลบีดับเบิ้ลยู

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรเฃ้มข้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

เหมาะกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในทุกอุตสาหกรรมเช่น

  • สถานพยาบาล

  • สปา

  • โรงงานอุตสาหกรรม

  • โรงแรมและร้านอาหาร

  • สนามบิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองสินค้า

อย.

SDS

ลาเบล

SUPER CONCENTRATE
COST EFFECTIVE
BIO DEGRADABLE

© 2016 by Longbow (Thailand) Co., Ltd.

CERTIFiED PRODUCT